Valgte Embedsmænd

Overmester

Morten Munk

Undermester

Ole Dreyer

Sekretær

Henrik Kofod

Kasserer

Ole Vang

Skatmester

Mikael Kofod

Fungerende eksmester

Sven-Erik Madvig Gregersen

Storrepræsentant

Finn Harry Rasmussen

Storrepræsentant

Bjarne Steen Pedersen